Điện Trở Đốt Nóng Mặt Bích

Điện Trở Đốt Nongs Mặt Bích
Công suất : 9kw,12 kw,18 kw
Điện áp : 220w/ 380v
Chất liệu : inox 304

HOTLINE: 0973421941
0975324855