Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP204060L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 9,200,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo hành : 12 tháng

Gía : 6,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 6,800,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP20-60L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 7,000,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2080L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 7,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2060100L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 13,00,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP206080

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 11,800,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NP20L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 2,100,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NP100LSX

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 6,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model ; AK-NP40L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 3,500,000

0973 42 1941