Điện Trở Đốt Nongs Mặt Bích
Công suất : 9kw,12 kw,18 kw
Điện áp : 220w/ 380v
Chất liệu : inox 304

Hãng Sản Xuất: AKADO

Kiểu Dáng/Model: AK-MLRNĐN

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-MLR30L

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-4H

Bảo Hành : 12 Tháng

6.550.000

-91%

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-6H

Bảo Hành : 12 Tháng

405.000

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-102

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-104

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : WAILAAN

Kiểu Dáng / Model : VYG -LN10HG

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NBC30cm

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TGN4K

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TGN6K

Bảo Hành : 12 Tháng

-11%

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-MNNP

Bảo Hành : 12 Tháng

250.000

Kiểu Dáng/Model : AK-NRI60K

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 Tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-NRI40K

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-TSCC

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-THK

Bảo Hành : 24 Tháng

Hãng Sản Xuất ; AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TNDTDN

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TNĐN

Bảo Hành : 3 Tháng

Hãng Sản Xuất : WAILAAN

Kiểu Dáng / Model : VYG -LN8HG

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : WAILAAN

Kiểu Dáng / Model : VYG -745B

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-102

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-104

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-4H

Bảo Hành : 12 Tháng

6.550.000

-91%

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-BBQ-6H

Bảo Hành : 12 Tháng

405.000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2060100L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP204060L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP20-60L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2080L

Bảo Hành : 12 tháng

-9%

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP206080

Bảo Hành : 12 tháng

10.500.000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BĐS/TSBCN

0975324855