Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TC10KĐ

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 11,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-TC12KĐ

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 12,000,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-TC24KĐ

Bảo Hành : 24 tháng

Gía: 21,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TC6KĐ

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 10,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-TC8KĐ

Bảo hành : 24 tháng

Gía : 11,000,000

Hãng sản xuất ; AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TC10KG

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 13,000,000

Hãng sản xuất ; AKADO

Kiểu dáng/Model : AK-TC12KG

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 13,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/model : AK-TC24KG

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 24,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-TC6KĐ

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 12,000,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-TC8KG

Bảo Hành : 24 tháng

Gía : 12,500,000

0973 42 1941