Hãng sản xuất ; AKADO

Kiểu dáng/Model : AK-NC70L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NC100L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NC30L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-NC40L

Bảo Hành : 12  tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-NC50L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NC60L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Moded : AK-NC80L

Bảo Hành : 12 tháng

0973 42 1941