Kiểu Dáng/Model : AK-TĐ/M500L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo Hành : 12 tháng

16.500.000

Kiểu Dáng/Model : AK-TĐ/M 1600L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo hành : 12 tháng

30.000.000

Kiểu Dáng/Model :AK-TĐ/M 1000L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo Hành : 12 tháng

22.500.000
0976572787